El Col·legi d’'Arquitectes de Catalunya està duent a terme unes tasques de manteniment per tal de millorar el sistema informàtic que comporten l’'aturada del web fins les 8 h del dilluns 1 de setembre.  El servei de correu no es veurà afectat, podeu accedir-hi temporalment mitjançant l'enllaç http://webmail.coac.net

 

El Colegio de Arquitectos de Catalunya está realizando unas tareas de mantenimiento para mejorar el sistema informático, de modo que la web no estará operativa hasta las 8 h del lunes 1 de septiembre. El servicio de correo no se verá afectado, se puede acceder temporalmente mediante http://webmail.coac.net

 

The Architects’ Association of Catalonia is carrying out some maintenance tasks, the website will not be operational until 8 am September 1st. Email service will not be affected, you can temporarily access using the following link http://webmail.coac.net